Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Werking destructiebedrijf Rendac in vraag gesteld Afdrukken E-mailadres

Op een veeteeltbedrijf aan de Brakelsesteenweg te Voorde bij Ninove, ligt er sinds vorige zondag een dood rund. Een regelmatige voorbijganger stelde dit vast en maakte gisteren melding bij BLID, alsof het om een nalatigheid van de landbouwer zou gaan. Deze morgen is BLID de toestand gaan bekijken en sprak er ook met de landbouwersvrouw.

De vrouw heeft inderdaad toe dat het runddier vorige zondag is gestorven op de boerderij en bevestigde ons dat het zondagavond al klaar lag voor ophaling, waarbij ze maandagmorgen melding heeft gedaan bij Rendac.Het rund dreigt open te springen, door de gassen die zich in het kadaver bevinden, ook verspreid het kadaver een vervelende geur.

 

De landbouwersvrouw is niet te spreken over Rendac betreffende hun manier van werken. Het dier ligt tegen de voerderkuilen en er staan nog dieren op het bedrijf. Een uitbraak van rattenplaag is hierbij ook niet uitgesloten.


BLID haalde er deze morgen het besluit van 24 mei 1995 van de Vlaamse regering betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval bij. Dit besluit zegt dat het zou gaan om hoog-risicomateriaal, waarvan men vermoedt dat het een ernstig gevaar inhoudt voor de gezondheid van mens of dier. Het dierlijk afval overeenkomstig artikel 4 door de landbouwer aangegeven, moet door een erkende ophaler van hoog-risicomateriaal worden opgehaald binnen een termijn van twee werkdagen na de melding.

Gezien de uitbreking van de blue-tongue ziekte in België, hebben we vragen of het verantwoord is zo lang een dood dier te laten liggen.Zijn er geen gevaren die de ziekte zouden kunnen doen uitbreiden, door de aanwezige insecten op het dode dier, in de nabijheid van levende herkauwers?