Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Paardenmaffia in Schoonbeek - Bilzen ? Afdrukken E-mailadres

Aan het verhaal van de in beslag genomen verwaarloosde paarden uit Maasmechelen lijkt maar geen einde te komen. Elf uitgemergelde dieren, waaronder enkele met bijzonder lelijke verwondingen, werden twee weken geleden tijdens een inspectie van de Federale Overheidsdienst Dierenwelzijn onmiddellijk in beslag genomen, met de bedoeling ze op het einde van de maand openbaar te laten verkopen zodat ze alsnog een goede thuis kunnen krijgen. De eigenaar van de paarden spande hierop een kortgeding in, hopend de wetgeving inzake dierenwelzijn op die manier te omzeilen. Inmiddels lopen verschillende getuigenissen binnen van aanwezigen op de kijkdag, die de openbare verkoop voorafging. Naar verluid zou er sprake zijn van een heus kartel, dat de eigenaar van de paarden samen met enkele beruchte paardenhandelaars vormde om alsnog zijn paarden terug te kunnen krijgen. Deze paardenmaffia liet aan de geïnteresseerde particuliere kopers duidelijk blijken dat ze niet welkom waren en maar beter de paarden, die ze als oud, ziek en dus nutteloos omschreven, met rust konden laten.
Na de bekendmaking van de opschorting van de openbare verkoop van de verwaarloosde paarden dit weekend, ontving BLID verschillende telefonische meldingen van particulieren die op de kijkdag aanwezig waren om eventueel een bod op een paard uit te brengen. Verschillende getuigenissen en aanwijzingen doen vermoeden dat de paardenkijkdag duidelijk beïnvloed werd ten voordele van een groep beruchte paardenhandelaars.

Deze deden namelijk hun uiterste best om de dierenvrienden, die een bod wilden uitbrengen op de verwaarloosde paarden, ervan te overtuigen dat het oude, zieke paarden betrof waar niets meer mee aan te vangen was. Tegelijk maakten ze de particuliere kandidaat-kopers meermaals duidelijk dat hun aanwezigheid niet gewenst was. De interesse om een bod uit te brengen bij de particulieren smolt bijgevolg weg als sneeuw voor de zon. Een ex-politieman bijvoorbeeld liet BLID weten dat hij het gevoel had dat de eigenaar van de paarden een heus kartel gevormd had samen met enkele bevriende paardenhandelaars, om alsnog de paarden terug te krijgen.

“Door de organisatie van een openbare verkoop, willen we precies de particulieren de kans geven om verwaarloosde paarden te kopen,” vertelt Dirk Blanchart, Voorzitter van BLID. “Onderzoek wees namelijk uit dat de leefomstandigheden van de verwaarloosde paarden er weinig of niets op verbeteren als ze bij paardenhandelaars terechtkomen. Zij beschouwen de paarden enkel als koopwaar en laten na te investeren in de fysieke en mentale gezondheid van de dieren, wat vaak broodnodig is na een periode van ernstige verwaarlozing of mishandeling. Particulieren zorgen doorgaans veel beter voor hun dieren.” BLID was van bij het begin voorstander van openbare verkopen: “Vroeger waren het enkel paardenhandelaars die aangeschreven werden voor een verkoop na een inbeslagname. We vinden dat dieren die de hel al gezien hebben, niet teruggestuurd mogen worden naar de hel. Vandaar onze vraag aan de Federale Overheid, om sterk verwaarloosde dieren openbaar te laten verkopen,” aldus nog Dirk Blanchart.

BLID herhaalt zijn oproep naar particulieren en hoopt dat zij alsnog een bod zullen uitbrengen op de paarden. “Particulieren mogen zich zeker niet laten afschrikken door de lokale paardenmaffia. Hier telt maar een ding: het vinden van een goede thuis voor deze verwaarloosde paarden. De paardenmaffia heeft maar een doel voor ogen: de paarden koste wat kost terugbezorgen aan hun vriend, de eigenaar, die ze stuk voor stuk liet verkommeren. Wellicht beseft die man heel goed dat zelfs de kortgedingrechter moeilijk zal kunnen ontkennen dat er sprake is van vergaande verwaarlozing en verzamelde hij als ‘plan B’ de paardenhandelaars rond zich om alsnog zijn dieren te recupereren, in geval hij geen gelijk zou krijgen via de rechtbank,” zegt Dirk Blanchart. “De paarden zijn inderdaad heel zwaar verwaarloosd. Maar mits de nodige verzorging, tijd en ruimte om op adem te komen en veel aandacht, komen ze er gegarandeerd terug bovenop.” BLID is hoopvol dat de verkoop op het einde van de maand gewoon zal kunnen doorgaan zoals gepland en dat de particuliere kopers de paarden uit de handen van de paardenhandelaars en de voormalige eigenaar zullen kunnen houden.