Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Paardeneigenaar uit Maasmechelen spant kortgeding in Afdrukken E-mailadres

Enkele weken geleden berichtte BLID over een verregaande vorm van verwaarlozing van paarden. Op een dorre weide aan het industrieterrein Oude Bunders in de Lausbedstraat te Maasmechelen stonden vijf graatmagere paarden zonder eten, drinken en natuurlijke beschutting. Eén van de vijf merries had een enorm gezwel op het onderbeen rechtsachter. Het VRT nieuws bracht de schokkende beelden en getuigenissen van omwonenden onder de aandacht. De Federale Overheid reageerde kordaat en stuurde een inspecteur, die de vijf paarden onmiddellijk in beslag nam en liet overbrengen naar een tijdelijke opvang. In dezelfde buurt nam de FOD Dierenwelzijn nog eens zes verwaarloosde paarden van dezelfde eigenaar, waarvan nog enkele met lelijke verwondingen, in beslag. Alle dieren moeten normaalgezien deze week openbaar verkocht worden. De eigenaar van de paarden wil hier nu een stokje voor steken en spande een kortgeding in.
Er lijkt geen einde te komen aan het lijden van een groep zwaar verwaarloosde paarden uit Maasmechelen. Na wekenlang doorgebracht te hebben op een dor, slecht afgesloten stuk grond waar prikkeldraad rondslingerde, zonder voldoende eten of drinken en zonder beschutting tegen de ondraaglijke hitte, krijgen de uitgeputte dieren nog altijd geen nieuwe thuis.

“We zijn heel tevreden over de snelle en kordate reactie van de Federale Overheidsdienst Dierenwelzijn, die meteen na de klacht een inspecteur ter plaatse stuurde,” zegt Dirk Blanchart, Voorzitter van BLID. “De inspecteur nam niet alleen de vijf paarden in beslag waarvoor we klacht indienden, ze onderzochten ook de andere paarden van dezelfde eigenaar. Uit het onderzoek bleek dat ook zij in dezelfde lamentabele omstandigheden verkeerden als de eerste groep paarden. In totaal nam de FOD 11 dieren in beslag en bracht deze onder bij particulieren in de buurt, waar ze de eerste zorgen toegediend kregen. Zoals de procedure voorschrijft, zouden alle paarden openbaar verkocht worden en een nieuwe thuis krijgen. De FOD gaat niet snel over tot dergelijk drastische sancties. Het feit dat dit hier wél het geval was, zegt genoeg over de ernst van de verwondingen en algemene verwaarlozing van de dieren.”

Op zaterdag 12 augustus vond in de Ruiterclub te Schoonbeek-Bilzen de kijkdag plaats. Hier konden eventuele geïnteresseerde kopers de paarden bekijken om er tijdens de openbare verkoop volgende donderdag te Tongeren een bod op uit brengen. Onder de aanwezigen ook medewerkers van BLID. De verbazing was groot, toen de eigenaar van de paarden, die ook aanwezig was op de kijkdag, aankondigde dat er van een verkoop geen sprake zou zijn. “De man hield vol dat er van verwaarlozing geen sprake is en verklaarde er alles aan te zullen doen om de verkoop tegen te houden,” weet Dirk Blanchart. “Uit navraag bleek inderdaad dat de eigenaar van de paarden een kortgeding ingespannen heeft om de verkoop van de paarden te verhinderen.”

Dit kortgeding vormt een regelrechte kaakslag voor het dierenwelzijn en maakt van de wetgeving terzake een lachertje. “Het is duidelijk dat deze man de bevindingen van de Federale Overheid gewoonweg naast zich wil neerleggen. We stellen ons dan ook de vraag hoe erg de verwaarlozing wel moet zijn, als deze man ondanks de schrijnende toestand van de paarden de verwaarlozing als een verzinsel van tafel wil vegen,” zegt Dirk Blanchart. “Het is trouwens niet de eerste keer dat een klacht tegen deze eigenaar geformuleerd werd. In 2000 werden al een aantal paarden van deze man in beslag genomen. Paarden die in vergelijkbare toestand verkeerden: graatmager en met verwondingen. Toch schafte hij zich opnieuw paarden aan, om ze opnieuw te laten verkommeren. Dit tart werkelijk iedere verbeelding.”

BLID ziet maar een oplossing: “Op enkele jaren tijd zijn tot twee maal toe een groep zwaar verwaarloosde paarden van dezelfde eigenaar in beslag genomen door de bevoegde instanties. Deze persoon mag geen gunst tot teruggave van de dieren krijgen en dient in een latere fase het recht tot het houden van dieren voor eens en voor altijd ontnomen te worden.” Of de rechter in kortgeding deze stelling zal volgen, dient dus afgewacht te worden. “Iemand die gewonde paarden op een dor stuk grond laat verkommeren, zonder eten, drinken of beschutting, kan zich moeilijk een verantwoordelijke eigenaar noemen. De beelden en getuigenissen liegen er niet om. Een rechter die zou oordelen dat hier geen sprake is van verwaarlozing, zou niet alleen een oneerlijke uitspraak doen, hij zou tegelijk het bestaansrecht van de wetgeving terzake en de FOD Dierenwelzijn en haar werking in twijfel trekken.”

BLID is dan ook hoopvol dat de openbare verkoop gewoon zal kunnen doorgaan zoals gepland, zodat de paarden eindelijk de verzorging kunnen krijgen die ze nodig hebben om terug op krachten te komen. De naam van de eigenaar staat alvast in de registers van BLID genoteerd. “In geval de rechter de mening van de eigenaar zou volgen en hem de paarden terug toewijst, zullen we er vanuit BLID zeker op toezien deze man niet uit het oog te verliezen,” aldus nog Dirk Blanchart.

Update 16-08-2006


De openbare verkoop van elf verwaarloosde paarden uit Maasmechelen is opgeschort. Dat heeft de rechter vandaag in kortgeding te Tongeren beslist.
De eigenaar van de paarden had het kortgeding aangespannen om de verkoop te verhinderen. Hij zegt dat de dieren niet verwaarloosd zijn, maar de federale overheidsdienst dierenwelzijn spreekt dat tegen.
Volgende week beslist de beslagrechter wat er nu met de paarden zal gebeuren.