Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID laat paarden Maasmechelen niet in de steek Afdrukken E-mailadres

Zes van de elf verwaarloosde paarden, die afgelopen zomer door de overheid in beslag werden genomen, kregen op tweede kerstdag een nieuwe thuis dankzij BLID en verlieten Limburg.


Op één augustus 2006 werden elf paarden in het Limburgse Maasmechelen verwaarloosd bevonden en van hun toenmalige eigenaar ontdaan door de FOD Dierenwelzijn. Vandaag, ruim 5 maand later, worden de dieren naar een nieuwe locatie overgebracht, die wellicht ook hun vaste thuis zou kunnen worden. BLID zal de verzorging van het zestal op zich nemen en wordt hierbij gesteund door paardenasiel The Old Horses Lodge uit Laarne


Foto's: De paarden op hun locatie in Lanaken - De paarden bij het uitladen op de nieuwe locatie.
De beslissing om enkele paarden naar een andere locatie over te brengen, viel pas het voorbije weekend na overleg met de FOD Dierenwelzijn. De voorziene periode van drie weken, voor de eerste opvang, is dan ook schromelijk overschreden terwijl de dieren allang een vaste eigenaar hadden kunnen hebben. BLID vermoedt dan ook dat het procederen van de eigenaar een zet is in functie van het winnen van tijd, in de hoop dat potentiële kopers zullen afzien van hun aankoop.

Met deze actie wil BLID zijn woorden hard maken door deze in daden om te zetten en te laten zien dat het zijn verantwoordelijkheid opneemt in onrechtvaardige en abominabele situaties. Het kàn niet dat eigenaars van verwaarloosde dieren na een veroordeling alsnog de mogelijkheid krijgen hun dieren terug te winnen. Overigens is BLID verbouwereerd over het feit dat overheidsinstanties, zoals daar zijn het gerecht en diensten voor dierenwelzijn, niet tot overleg en een gepaste consensus kunnen komen. Het is immers in de eerste en enige plaats het belang van dieren dat centraal staat, en die gedachte zou voorop geplaatst moeten worden. BLID heeft dit probleem dan ook reeds aangekaart bij enkele parlementairen.


BLID rekent erop dat uit de hand lopende procedures in de toekomst vermeden worden, zodat men geen éénzijdige verzoekschriften meer kan indienen om openbare verkopen van in beslag genomen dieren te verhinderen.