Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Verkiezingen parlement 10 juni 2007 Afdrukken E-mailadres

Nog enkel dagen te gaan en we verkiezen weer de gezagdragers van België, hij en zij zullen mee bepalen wat er de komende vier jaar op wettelijk vlak zal gebeuren. Een hele verantwoordelijkheid voor de kandidaat-politici, want hun gedachtengoed bepaalt hoe ons land er binnen vier jaar zal uitzien en ze bepalen ook het wel en wee van mens en dier.

Deze eerste categorie, de mens, kan weerstand bieden tegen de politici. Ze kunnen voor zichzelf opkomen, indien hun belangen worden geschaad.

Slechter is het gesteld met de dieren. Een minderheid van dierenactivisten, dierenliefhebbers en politici proberen de belangen van de dieren te verdedigen. Niet altijd even evident, want dieren worden nog steeds beschouwd als commerciële goederen, middelen ter verrijking, niet als levende wezens die ook pijn en angst ervaren.

Uitbuiting, broodfok, mishandeling en verwaarlozing van dieren, we worden er elke dag mee geconfronteerd. Tienduizenden honden en katten belanden door overaanbod ten onrechte in onze asielen, een meerderheid van onze kandidaat-politici ligt daar nauwelijks wakker van.

Tienduizenden dieren leven in schrijnende omstandigheden, onverzorgd, ondervoed en totaal uitgeput, omdat onze wethouders zeer mild zijn voor sommige dierenhouders die geen aandacht hebben voor het welzijn van een dier. Toestanden die blijven aanslepen bij gebrek aan een strenge wetgeving en navenante controles.

Het is onder druk van coalitiepartners, dat er nog wel eens een wetgeving voor dieren wordt gestemd, al zorgt dit soms ook voor tegenkanting.

Herinner ons het voorval in de commissie dierenwelzijn, waarbij kamerlid Guido De Padt van Open VLD het cordon sanitair eventjes doorbrak en steun zocht bij het Vlaams Belang, voor de afschaffing van het “verbod op blokstaarten van boerenpaarden”.

Ook de CD&V die de belangen van de boeren verdedigt, heeft wel oog voor de sector maar niet steeds voor de dieren.

Herinner ons kamerlid Nathalie Muyle, die het wetsvoorstel “een schuthok voor weidedieren” de grond inboorde en alles op de lange baan schoof door adviezen te laten inroepen. Het was ook CD&V-lijsttrekker Pieter De Crem die als fractieleider in de Kamer absoluut tégen het verbod op de verkoop van honden en katten was via winkels.

De handel in dieren is nog steeds een van minst gecontroleerde beroepsactiviteiten in België. Grof en ongecontroleerd geld gaat hier over de toonbank. Onder impuls van de dierenorganisaties in België, kan dit worden beperkt en kan de controle opgedreven worden. Een goede wetgeving en voldoende controle vormt het enige alternatief.

Zo hebben wij ook een alternatief als u op 10 juni diervriendelijk wil stemmen en een stem voor dieren in het parlement wil krijgen.
Voor Oost-Vlaanderen steunen wij twee kandidaten we vinden ze terug op de sp-a lijst en de lijst groen!
Voor sp-a stellen wij u graag Magda De Meyer voor 4de plaats kamer Oost-Vlaanderen en woont in Temse.
Magda vraagt steeds raad aan dierenrechtenorganisaties ter voorbereiding van haar dossiers dierenwelzijn.
Hieronder geven we graag enkele resultaten en wetsvoorstellen ingediend van deze kandidate.

• Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari1997 houdende de erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren, en de voorwaarden inzake verhandeling van dieren
• Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (aan banden leggen van de puppyverkoop)
• Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (bevordering welzijn dieren die buiten worden gehouden)
• Voorstel van resolutie over het recht op een gezelschapsdier (wetgevend kader voor het houden van huisdieren in zorginstellingen + bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek ter zake)
• Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (geen wilde dieren meer in circussen en reizende tentoonstellingen)
• Wetsvoorstel houdende de afschaffing van veemarkten (zodat dierenmishandeling wordt uigesloten)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor groen stellen wij Els Keytsman voor 2de plaats kamer Oost-Vlaanderen.
Els is afkomstig van Sint-Lievens-Houtem en is lid bij BLID. Ze woont in Aalst, waar ze ook gemeenteraadslid is voor Groen.
Groen! wil in onze wetgeving de overstap maken van dierenwelzijn naar dierenrechten. Deze rechten willen we ook vastleggen in de grondwet, zoals in Duitsland. En we willen in de volgende federale regering een minister bevoegd voor dierenrechten. Dierenwelzijn moet zeker federale materie blijven.
Ik zal in het parlement hard werken aan een verbod op onverdoofde varkenscastratie. De overheid kan de sector hierin begeleiden, door hen te laten omschakelen naar minder intensieve landbouw. We willen hiervoor een fonds voor diervriendelijkere veeteelt oprichten. Verder pleit ik voor een een verbod op onverdoofd slachten en ook voor een verbod op pelsdierkwekerijen en op op de verkoop van bont. Alle bontreclame wordt best aan banden gelegd. Als er nog dierenvellen verkocht wordt, dan mogen die alleen zijn van dieren die worden gekweekt voor hun vlees.
Ik komen trouwens op voor minder productie en consumptie van vlees. Er wordt helaas amper bij stilgestaan, maar de vleesproductie draagt in belangrijke mate bij tot de klimaatproblemen, waar we vandaag mee te maken hebben. Maar liefst 18% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door de veeteelt. Wie iets wil doen aan het klimaatprobleem, kan dat dus het best door af en toe een vleesmaaltijd over te slaan, of zelfs over te schakelen naar een vegeterisch dieet.

Voor de andere provincies vragen we de link hier onder te raadplegen, die u een goed stemadvies kan bieden.

stemdiervriendelijk