Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Trekwedstrijd boerenpaarden sport of dierenmishandeling? Afdrukken E-mailadres


Gisteren kreeg BLID die met een infostand was opgesteld op het terrein van de land- en tuinbouwdag te Alden Biesen meerdere opmerkingen van bezoekers en kenners van paarden die de trekwedstrijd voor boerenpaarden onverantwoord vonden.

Duidelijk was is dat het hoge gewicht een ernstige belasting moet zijn voor de heupen van de paarden.De boerenpaarden die het langst in de wedstrijd aanwezig waren, was van lopen geen sprake meer en maakten ze bokkensprongen om toch maar te proberen vooruit te geraken met het hoge gewicht.

Enkele paardenkenners en bezoekers die het spektakel met argusogen bekeken, maakten BLID er attent op dat dit zeker niet te goede van de paarden was en keurden de wansmakelijke attractie als het ware af.

Een en al sensatie zo zag er deze verdoken dierenmishandeling uit. De motor van een paard zit in de achterheupen en deze zakten bij de paarden als het ware bijna tegen de grond.Gezond kan dit voor de paarden niet zijn, waarbij we als organisatie vermoeden dat de dieren na enkele jaren ernstige problemen krijgen aan de heupen.

Wellicht is dit voor de organiserende vereniging en de menners de normaalste zaak van de hele wereld dat men zo te werk gaat met de paarden. Maar als men deze sensatie tot het einde volgt ziet men uitglijdende, huppelende en ter plaatse trappelende paarden die door de menners gedwongen worden het onverantwoorde gewicht te trekken.

Dierenbeschermingorganisatie BLID wil dat deze trekwedstrijd anders word aangepakt, voor wat het bekampen van de winnaar betreft. Tijdens de laatste vertoningen van deze dierenmishandeling is BLID een confrontatie aangegaan met de schepen van toerisme. We hebben de schepen op de reacties van de bezoekers en onze mening gewezen. We maakte de schepen er attent op dat hij als organisator van de land- en tuinbouwdag medeverantwoordelijk is indien er iets ernstig met een paard zou gebeuren.

BLID keurt deze trekwedstrijd zeker niet af, maar de wedstrijd moet anders worden aangepakt en deze dierenmishandeling moet stoppen.Het beladen van de slee moet op een bepaald gewicht stoppen en het winnende boerenpaard moet bekent worden gemaakt op basis van tijd en een afstand, dat het dier moet afleggen met een aanvaarbaar gewicht.

Er is een afspraak tussen BLID en de schepen van dienst toerisme, om deze attractie samen met de organiserende club te bespreken en bij te sturen voor in de toekomst.