Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Mishandeling van pony’s te Peer Afdrukken E-mailadres

Op een weide aan de Baan Naar Bree te Peer heeft BLID drie ernstig mishandelde pony’s aangetroffen. De pony’s zijn alle drie zwaar verwaarloosd aan de hoeven, die al maanden niet gekapt werden. Hierdoor is het voor de dieren haast onmogelijk om nog rond te stappen en eten te vinden.

Hoeven die tot meer dan 20 cm uitsteken buiten de normale hoefrand bemoeilijken het lopen van een van de pony’s aanzienlijk. De druk op de hoeven wordt heel groot en maakt dat de dieren constante pijn lijden. Bij de andere dieren zijn de hoeven al helemaal vergroeid.

Onze medewerker die de eigenaar van de dieren, een garagehouder uit Peer, aansprak over de miserabele situatie waarin zijn de pony’s verkeren, legde de schuld bij de hoefsmid. Deze smid zou niet graag de hoeven van pony’s verzorgen omdat ze op de knieën moeten werken. “Dit is niets meer dan larie en apekool. Hoeven die zo lang staan, worden simpelweg al maanden niet gekapt. Is men niet tevreden over zijn hoefsmid, dan neemt men gewoon een andere! In de streek rond Peer zijn enorm veel paarden- en ponyhouders. Het zou maar al te gek zijn moesten al deze mensen zonder bekwame hoefsmid zitten. Bovendien is het onjuist dat hoefsmeden op de knieën moeten werken om een pony te bekappen. Geen excuses,” vindt BLID, die spreekt van een zware mishandeling van de pony’s.

“Binnen niet afzienbare tijd zullen de dieren volledig blokkeren in hun bewegingsvrijheid door de pijn die ze ondervinden in de benen. Slechte hoeven creëren bovendien continue druk op de spieren en pezen van de benen, die op hun beurt kunnen ontsteken. Slechte hoeven dragen ook bij tot het ontstaan van artrose, wat blijvende mankheid riskeert mee te brengen. Als er niet snel opgetreden wordt, zal euthanasie wellicht nog het enige zijn wat men voor de pony’s kan doen,” besluit Dirk Blanchart.

BLID heeft klacht ingediend bij de Federale Overheid Dierenwelzijn en vraagt om de toestand van de dieren te controleren en de eigenaar alvast te verbaliseren wegens mishandeling en verwaarlozing van dieren. Tegelijk hoopt BLID dat er toch nog iets zal worden ondernomen om de zwaar verwaarloosde hoeven van pony’s bij te werken, zodat zij zich op termijn terug op normale wijze zullen kunnen verplaatsen in de weide. Gezien de vergevorderde staat van de vergroeiingen, zullen meerdere kapbeurten verspreid over de komende maanden noodzakelijk zijn. BLID roept de FOD dan ook op om binnen enkele maanden een tweede controle uit te voeren.

Update: 05 september 2007


Na tussenkomst van BLID vzw, zijn de hoeven van de pony’s in Peer in een versneld tempo dan toch verzorgt.
‘Vorige week kregen we de melding, dat er zich langs de Baan naar Bree, drie pony’s met niet verzorgde hoeven bevonden. Een medewerker bezocht de locatie en sprak er ook de eigenaar.
Maar met de uitleg van de eigenaar dat men geen hoefsmid vond, konden wij ons niet verzoenen’ zegt Dirk Blanchart voorzitter van BLID.
Uiteindelijk held er geen enkel excuses, tot het niet kappen van hoeven, de dieren kunnen daar veel pijn door lijden, daarom werd er ook een controle gevraagd door Federale Overheid Dierenwelzijn.
‘Veel dierenhouders proberen ons wel eens met een verhaal rond de tuin te leiden, al lukt dit niet zo gemakkelijk, vandaar ons wantrouwen in veel dierenhouders en onmiddellijk actie met alle middelen die we hebben’ alsnog de voorzitter. De eigenaar beloofde ons attenter te zijn voor zijn pony’s.