Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BELACHELIJKE BOETES VOOR JAGERS Afdrukken E-mailadres

BLID reageert ontgoocheld op de belachelijke boetes die twee jagers uit Deerlijk en Waregem vorige week kregen. Walter Devos en Roger Steelant, twee zestigplussers, maken zich al tientallen jaren schuldig aan het plaatsen van vergif, illegale vossenklemmen en kastenvallen en het doden van beschermde diersoorten. BLID stelt zich de vraag welk signaal het gerecht hiermee stuurt naar andere jagers, en dit nota bene vlak bij de aanvang van het jachtseizoen.

De twee jagers pleegden samen met een aantal niet-veroordeelde jagers al tientallen jaren inbreuk na inbreuk op de jachtwetgeving en terroriseerden hierbij de hele buurt waarin hun jachtgebied zich bevindt. Dankzij de alerte reactie van de boswachters van het Agentschap Natuur en Bos konden zij uiteindelijk op heterdaad betrapt worden. Groot was dan ook ieders verbazing toen de rechter zich beperkte tot boetes van 275 en 550 euro.


“Er zijn gevallen bekend van jagers die meer dan 2.500 euro boete kregen voor stroperij en illegale hazenvangst,” zegt Dirk Blanchart, Voorzitter van BLID. “Alhoewel dit een ernstig vergrijp blijft, heeft het plaatsen van vergif een veel grotere impact op het dierenbestand en dit bovendien op langere termijn omdat het ene dier het andere opeet. De straffen hiervoor zouden dan ook evenredig moeten zijn met de inbreuk. Dit is hier duidelijk niet het geval. Verschillende rechters beslisten in het verleden ook al dat jagers die betrapt werden op het plaatsen van vergif, permanent hun jachtverlof verloren. Het is onbegrijpelijk dat de rechter de jachtvergunning van beide jagers niet definitief introk en zo’n belachelijke boetes oplegde, temeer aangezien beide heren er warmpjes inzitten. 500 euro is zo het gemiddelde bedrag dat de industrieel Walter Devos bijvoorbeeld tijdens een avondje stappen spendeert. Een dergelijke boete is voor deze man geen straf, maar een lachertje.”


Met slechts een handvol boswachters per provincie is het haast onmogelijk om jagers die de jachtwetgeving niet naleven, te betrappen. BLID roept de bevolking dan ook op om iedere onregelmatigheid onmiddellijk te melden aan het Agentschap Natuur en Bos. Voorts maakt BLID zich ernstige zorgen over de vrije verkoop van vergif. “Wettelijk gezien mag strychnine, het favoriete vergif van de jagers, niet vrij verkocht worden. Toch duiken jaar na jaar tientallen gevallen op van vergiftiging met strychnine. Hoe de jagers zo gemakkelijk aan dit vergif geraken en waarom er praktisch geen controle bestaat op de verkoop ervan, blijft een onbeantwoorde vraag,” zegt Dirk Blanchart. Enkele jaren geleden stierven in Bilzen nog tientallen honden tijdens het wandelen door het eten van vergiftigd lokaas dat in natuurgebied De Hoefaert geplaatst werd. “Bovendien is strychnine een langzaam werkend vergif, met een uiterst pijnlijke dood als gevolg die geen enkel dier verdient. De spieren verkrampen, het hart slaat op hol, de dieren beginnen te schuimbekken, trillen en verliezen hun evenwicht. Deze doodstrijd sleept minstens een half uur aan,” voegt Dirk Blanchart hier nog aan toe.


Met de start van het jachtseizoen duiken plots ook overal tientallen ‘wilde fazanten’ op. Het zijn in de meeste gevallen gekweekte en dus tamme fazanten, die net voor de jacht losgelaten worden. “Het kweken van fazanten voor de jacht is bij wet verboden, net als het schieten van deze tamme fazanten,” zegt Dirk Blanchart. “We willen hierbij de bevolking oproepen om contact op te nemen met het Agentschap Natuur en Bos of de Vogelbescherming in de buurt als zij plots groepen fazanten in hun buurt zien opduiken.”