Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID stelt zich vragen bij activiteiten Rentokil Afdrukken E-mailadres

Dierenrechtenorganisatie BLID vernam deze week dat Rentokil Pest Control, een in Aartselaar gevestigd bedrijf gespecialiseerd in ongediertebestrijding in Vlaanderen en Wallonië, vangkooien verhuurt aan bedrijven voor het vangen van zwerfkatten zonder zich evenwel iets aan te trekken van het lot van deze dieren. Wat de klant in kwestie doet met de gevangen kat, verdrinken, vergassen, doodknuppelen, elders uitzetten, doodschieten, de schedel inslaan… daar worden geen vragen bij gesteld. Van enige controle, richtlijnen of begeleiding is geen sprake.

Een bezorgde bedrijfsleider contacteerde BLID en stelde zich ernstige vragen over het aanpakken van zwerfkatten op zijn bedrijfsterrein. Voor de dieren wil hij graag een diervriendelijke oplossing, maar bij zijn leverancier Rentokil vond hij geen gehoor. Het bedrijf in kwestie heeft een vangkooi staan van de firma Rentokil, maar werd verder niet geïnformeerd over de opvang van het dier nadien, dat was ‘niet het probleem van Rentokil’.

“Het plaatsen van vangkooien door bijvoorbeeld de gemeentes, gebeurt steevast in samenspraak met de lokale asiels en dierenartsen. We begrijpen niet hoe het mogelijk is dat om het even welk bedrijf aan om het even welke klant een vangkooi voor katten kan verkopen of verhuren, zonder dat daar enige afspraken of richtlijnen rond bestaan,” zegt BLID- voorzitter Dirk Blanchart. “BLID nam contact op met Rentokil Pest Control om hen te confronteren met deze ondoordachte handelswijze. Uit het gesprek bleek dat Rentokil inderdaad geen enkele stap ondernomen heeft om voor opvang te zorgen van de gevangen dieren. Als de klanten van Rentokil inderdaad inbreuken zouden plegen op het dierenwelzijn, door de zwerfkatten te verdrinken, de schedel in te slaan, te wurgen, dood te schieten, enz. dan kan Rentokil Pest Control mede verantwoordelijk gesteld worden omdat ze deze vangkooien leveren.”

BLID vraagt dan ook een dringende aanpassing van de wetgeving inzake dierenwelzijn, dat de verkoop en verhuur van vangkooien voor zwerfkatten door en voor private bedrijven verbiedt en dat dit een exclusieve bevoegdheid wordt van de gemeentes en dierenasielen.

“Zolang de wetgeving niet aangepast is, wil BLID dat Rentokil Pest Control zijn verkoop- en huurcontracten aanpast en er duidelijk in vermeldt wat er moet gebeuren met een gevangen zwerfkat. Rentokil moet ook ter plaatse onderzoeken of er inderdaad sprake is van een zwerfkattenprobleem alvorens een vangkooi te leveren. Rentokil moet ook contact opnemen met de gemeente waarin het bedrijf dat een vangkooi vraagt, gevestigd is, zodat de gemeente contact kan opnemen met het bedrijf in kwestie om de opvang van de gevangen dieren te regelen. Ongecontroleerd zwerfkatten vangen kan niet, vroeg of laat komen daar problemen van,” zegt Dirk Blanchart. “Kan dit zomaar gebeuren zonder dat de buurt wordt gewaarschuwd over het feit dat er katten gevangen worden? Wat als een huiskat in de kooi terecht komt ipv een zwerfkat? En wie draagt de verantwoordelijkheid voor het gevangen dier? Trouwens: als een bedrijf kan investeren in vangkooien, kan het evengoed investeren in een dierenarts die de dieren steriliseert en vaccineert. Voorts kan men zich de vraag stellen waarom er rond een bepaald bedrijf zwerfkatten te vinden zijn … wellicht omdat er voedsel te vinden is. Als een bedrijf zijn terreinen net houdt, zal er ook geen voedsel te vinden zijn voor deze dieren en zullen zij zich elders vestigen, zonder het risico te lopen dat zij in een vangkooi van een willekeurig iemand terechtkomen.”

BLID zal deze week contact opnemen met de Federale Dienst Dierenwelzijn, om ook hun mening terzake te horen. De directie van Rentokil Pest Control liet alvast weten dat ze zich over het probleem zouden buigen, maar liet tegelijk uitschijnen dat zij geen problemen zagen in hun vangkooien voor zwerfkatten bij gebrek aan een duidelijk wettelijk kader hieromtrent.

“ We zijn van oordeel, dat er ongecontroleerd inbreuken gebeuren op de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren van 14 augustus 1986”, alsnog BLID-voorzitter Dirk Blanchart. “En wellicht zijn er op deze manier al verschillende huiskatten verdwenen”.