Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

GAIA en BLID evalueren editie veejaarmarkt Sint-Lievens-Houtem, editie 2007 Afdrukken E-mailadres

Ten opzichte van vorig jaar, toen de structurele basis werd gelegd voor een diervriendelijk verloop van de grootste veejaarmarkt van Vlaanderen in Sint-Lievens-Houtem, is de situatie voor het dierenwelzijn er opnieuw op vooruitgegaan. Maar enkele vee- en paardenhandelaars hielden zich niet aan de regels en blijven voor problemen zorgen. Hun gedrag kan niet door de beugel, onderstrepen de dierenrechtenorganisatie GAIA en BLID (Belgische Landelijke Inspectie Dierenwelzijn). GAIA en BLID vragen maatregelen tegen wat zij “onverbeterlijk wangedrag” noemen “van enkelingen die beter van de markt zouden geweerd worden.” GAIA en BLID waren gisteren en eergisteren met twintig waarnemers, twee hoefsmeden en een dierenarts (tevens meester-hoefsmid) aanwezig op de markt om er te waken over de behandeling van de dieren.
Pluim aan gemeente en dierenartsen
De dierenbeschermers geven een pluim aan de gemeente, die haar deel van de afspraken correct uitvoerde. Ook de plaatselijke dierenartsen krijgen lof toegezwaaid: ook zij deden wat van hen verwacht werd: ingrijpen wanneer nodig. De identificatiewetgeving met betrekking tot de paarden, die moeten voorzien zijn van een chip, werd streng gecontroleerd onder toezicht van FAVV-inspecteurs en inspecteurs van de FOD Dienst Dierenwelzijn (Volksgezondheid). Paardenhandelaars die niet in orde bleken met de wettelijke vereisten, werden effectief niet toegelaten.


Vooruitgang
Zeer positief was dat 95% van de veehandelaars gebruikt maakt van de nadar hekkens, die de gemeente ter beschikking stelde en dienst doen als loopgangen voor het af- en opladen van de dieren. Zo konden de runderen rechtstreeks van de vrachtwagen los naar de standplaatsen en omgekeerd geleid worden, zonder stokgebruik, beduidend rustiger en veel diervriendelijker. Een significante vooruitgang tegenover vorig jaar, toen slechts de helft van de handelaars er gebruik van maakte.

Grote boosdoener
De meeste veehandelaars hielden zich aan de regels, maar enkelingen bleven hun dieren te kort aanbinden en op elkaar persen, terwijl ze ruimte zat hadden om de dieren de mogelijkheid te geven om comfortabel te liggen en te staan. Eens te meer bleek de grote boosdoener een veehandelaar te zijn die al jaren aanwezig is op de veemarkt, en de voortdurende aanmaningen door (federale) politie en dierenartsen systematisch in de wind sloeg. De twee drijvers van de bewuste veehandelaar bleken zich als beulen te misdragen, toen ze tegen de regels in koeien oplaadden zonder aanwezigheid van een conroledierenarts en in de vrachtwagen genadeloos afbeulden met de stok. Tweede drijvers van de veehandelaar en dan nog mensen met een beperking, lieten zich tijdens de marktdag opvallen, door de runderen meermaals met stokslagen te doen opstaan. Opvallende inbreuk bij een veehandelaar: een koe had gekalfd op de markt, hoewel het vervoer van hoogdrachtige dieren absoluut verboden is.


Drie op tien paardenhandelaars brutaal met dieren
De toestand bij de paarden en ezels was in het algemeen iets beter dan vorig jaar, hoewel er toch enkele dieren met huidaandoeningen door de mazen van het controlenet glipten. Positief was dat er dit jaar geen dieren met kwetsuren aanwezig waren. Maar zo’n dertig procent van de paardenhandelaars gedraagt zich ongedisciplineerd, onprofessioneel en ondeskundig. Vooral bij het afladen van de paarden gingen enkelen zich te buiten aan baldadigheden. Dat moet absoluut vermeden worden voor volgend jaar. Verder bleven slecht aangebrachte halsters, die over de ogen van de dieren kunnen schuren, hier en daar en probleem.

Overbeladen
Enkele paardenhandelaars probeerden hun vans en vrachtwagens vol te proppen met teveel dieren. De controledierenartsen moesten enkele keren ingrijpen. Een schrijnend voorbeeld was een Fransman die veertien pony’s wilde opladen in een te kleine vrachtwagen om de dieren meer dan 1200 km verder te vervoeren naar Frankrijk. De autoriteiten grepen in. GAIA en BLID willen dat dit soort situaties voorkomen wordt

Verslag
GAIA en BLID zullen hun verslag met voorstellen overmaken aan het gemeentebestuur.