Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID en GAIA voor het dierenwelzijn op veejaarmarkt Sint-Lievens-Houtem Afdrukken E-mailadres


De dierenrechtenorganisatie GAIA en BLID (Belgische Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn) zullen met twintig waarnemers zondag en maandag aanwezig zijn op de veejaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem om er toe te zien op het dierenwelzijn.
Ook een door GAIA gemandateerde dierenarts, paardenexpert en meester-hoefsmid Dr. François Sivine, zal aanwezig zijn. Hij verwacht een goede verstandhouding met de inspecteurs-dierenartsen van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) en de dierenartsen, die aangeduid zijn door de gemeente. Tot het team waarnemers behoren ook twee hoefsmeden (afgevaardigden van BLID).

Begin oktober hadden GAIA en BLID al een positief en vooral constructief evaluatieoverleg met de burgemeester en andere marktverantwoordelijken, die willen dat de veejaarmarkt in Sint-Lievens-Houtem een voorbeeld, ook van dierenwelzijn, wordt. Afgevaardigden van het FAVV en van de lokale en federale politie namen ook deel aan dat overleg.

Iedereen was het ermee eens dat vorig jaar structureel de basis gelegd was voor een globaal diervriendelijk verloop van de markt. Er blijven echter nog pijnpunten over. Om die op te lossen, zijn er bijkomende en haalbare maatregelen tot verbetering afgesproken zoals:

    *
      aan de handelaars wordt duidelijk gemaakt dat alleen gezonde, verzorgde dieren zonder ziekteverschijnselen op de markt aanwezig mogen zijn (vorig jaar een groot probleem bij de ezels; daar zal strikt op toegekeken worden en bij overtreding zal er tegen opgetreden worden).
    *
      dieren met huidaandoeningen mogen niet op de markt
    *
      alleen dieren met verzorgde hoeven mogen aangeboden worden
    *
      handelaars moeten voldoende strooisel op de laadbruggen aanbrengen om te voorkomen dat de dieren uit- of wegglijden
    *
      de handelaars dienen gebruik te maken van de aanwezige nadars zodat het laden en lossen diervriendelijk en rustig kan verlopen
    *
      ‘piketten’ waar de paardachtigen worden aangebonden, moeten voorzien zijn van een materie waaraan ze zich niet kunnen kwetsen en die ze niet kunnen opeten (kwetsen kan aan de uitsteeksels teweeggebracht bij het inkloppen van de palen)
    *
      dieren moeten lang genoeg aangebonden worden
    *
      de halsters (voor paarden en ezels) moeten correct aangebracht worden, niet te hoog en ook op het einde van de markt moeten de handelaars/drijvers/verantwoordelijken voldoende alert zijn om hun dieren op een deftige, diervriendelijke manier op te laden
    *
      het publiek wordt zo laat mogelijk toegelaten op de markt, zodat alle dieren rustig kunnen afgeladen worden.

Uiteraard blijven alle vorige maatregelen gelden: stokgebruik en om te kloppen en te slaan, schoppen op de dieren is uit den boze; stok mag uitsluitend als leidmiddel gebruikt worden; het laden en lossen gebeurt zonder aanwezigheid van het publiek, alle dieren staan overdekt, enzovoort.