Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Alle dieren van Henriette in zijn gered Afdrukken E-mailadres


Ongelooflijk maar waar, BLID is er in geslaagd om alle dieren van Hienriette Vouts uit de Bosstraat in Lede een nieuwe thuis te geven en te redden van de euthanasie. Sensatiejagers waren er aan voor de moeite, BLID had zijn promotietent opgesteld voor de ingang van de vervallen woning, om zo de aanwezigen op afstand te houden en het zicht te ontnemen.

Om en bij de 150 mensen van uit alle delen van Vlaanderen tot over de grens met Nederland waren ze afgezakt naar het Oost - Vlaamse Lede, om een dier te adopteren.
Ondanks het feit dat BLID gerant stond voor een perfecte organisatie en er ook op aandrong dat de wetgeving op het dierenwelzijn diende te worden respecteert, zijn er toch vier konijntjes en drie honden de dag voordien illegaal verhandeld. De mevrouw met de konijntjes had begrip voor de situatie en heeft deze tijdens de actie teruggebracht.

Een mevrouw die BLID vzw vorige woensdag in aller heil had gecontacteerd, om het probleem van Henriette Vouts aan te pakken, was uiteindelijk de mol in de actie en heeft er voor gezorgd dat er drie honden nog voor zondagnamiddag 15 uur waren verdwenen. “Deze honden zijn niet gechipt en zijn zo verdwenen in de illegaliteit en dit kan niet voor onze organisatie”, zegt BLID - voorzitter Dirk Blanchart.

De actie is geëindigd in een schermutseling met de voorzitter van BLID, toen die werd aangevallen door iemand, die een van de drie honden had afgehaald en deze kwam verklaren dat hij de hond niet zou chippen. “De namen zijn ons bekend en BLID laat het daar niet bij, we zullen de Federale Overheid Dierenwelzijn om een controle vragen. Om zo de verdwenen honden alsnog te onderwerpen aan de verplichte registratie, met alle strafrechtelijke gevolgen die er nog kunnen uit voortvloeien”, alsnog de voorzitter.

BLID wil zeker bij deze actie, alle aanwezige dierenvrienden met hart op de juiste plaats bedanken, alsook de media voor hun medewerking en de dierenasiels Lief en Leed uit Wetteren die een gans in opvang nam en Canina uit Essen die voor twee honden nog een onderdak gaan zoeken.