Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID vraagt strenge straffen voor wie dieren niet laat drinken Afdrukken E-mailadres

Ondanks dat dieren buiten mogen lopen tijdens de winter, maar zeker moeten voorzien worden van eten en drinken, gebeurd dit doorgaans niet, zeker wat het drinken betreft.

“Aan onze telefoon horen we vele meldingen, waar dieren al dagen met bevroren drinkwater staan”, zegt Dirk Blanchart voorzitter van BLID. Dat is niet de afspraak, dieren moeten kunnen drinken ook al zijn er vriestemperaturen.

“We vinden dat het al een must is dat dieren mogen buiten lopen tijdens de winter, zelfs onbeschut, al zien we het liever anders. Maar we willen dat eigenaars van dieren, zich aan de opgelegde normen houden. Als dit niet kan dan moet er streng opgetreden worden, zowel van de FOD dierenwelzijn, het FAVV, de politie en de rechtbanken, ”, is de mening van BLID-voorzitter Dirk Blanchart.

Eten is meestal geen probleem, er word eten aangevoerd voor enkele dagen of weken en dan kunnen de dieren op de weide hun plan trekken bij sommige dierenhouders.
Dieren dagen zonder drinkwater laten lopen is ook mishandeling, maar als er niet streng word opgetreden, is dit alweer de zoveelste gedoogde dierenmishandeling. Controle van drinkwater is best doenbaar. Op het middaguur en in de namiddag zou er geen ijsblok in de drinkbak mogen staan, indien er drinkwater is aangevoerd.
Update 22-12-2007 11.40


Na het verspreiden van het persbericht deze morgen, reageerden veehouders al snel woedend.
Ze stellen dat professionele veehouders die nu dieren buiten laten, ook als is het maar op een binnenkoer, hun dieren wel degelijk van drinken voorzien.
“Wij hebben het over dieren die niet op de binnenkoer lopen, maar ergens gedropt op een weiland”, zegt BLID-voorzitter Dirk Blanchart.


“Ik vind hun reactie maar laag bij grond, de mensen bellen naar ons en niet naar hen, hoe kunnen zij oordelen op reacties van mensen die naar ons bellen” reageert een boze BLID-voorzitter.
Professionele veehouders zouden beter met ons de ballans opmaken van deze wantoestanden, “dan hun kop in het zand te steken”. “Als we spreken over dieren zonder drinken, dan spreken we in het algemeen “professioneel of niet”.

Zij die willen dat hun imago niet mag worden geschaad, zouden beter meestrijden voor een betere aanpak, maar dat staat wellicht niet in het woordenboek van de veehouder!