Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID is de intimidaties van de hondenfokkerij in Sint-Lievens-Houtem meer dan beu Afdrukken E-mailadres

BLID pikt het niet langer meer dat mensen die zich als dierenliefhebber betrokken voelen bij het schandaal dat in begin maart naar buiten werd gebracht, worden geïntimideerd door de hondenfokkerij te Sint-Lievens-Houtem.

Aan de hand van het fotomateriaal dat ons werd bezorgd, waren er aanwijzingen genoeg dat de uitbating van de hondenkwekerij niet naar behoren verliep. Honden met lange nagels en etterende ogen, massa’s dode pups en moederdieren in de diepvries, en alle andere informatie die men zomaar niet op foto kon vastleggen, waren voor BLID genoeg om een onderzoek te vragen aan de FOD Dierenwelzijn. Begin maart was er dan het grote onderzoek, maar omdat deze fokkerij behoort tot een van de leveranciers van grote dierenwinkels konden we dit ook niet publiekelijk geheim houden. Waarom konden wij dit niet? Meer en meer mensen worden bedrogen bij de aankoop van een pup in een dierenwinkel, dit bewijs hebben we aan de hand van klachten die onze organisatie en andere verenigingen bereiken. We moesten de mensen daar op wijzen en er hen voor waarschuwen om op te letten indien ze een pup willen kopen.

De eerste die werd geïntimideerd was onze kroongetuige. Deze mevrouw kreeg een week na het onderzoek een schrijven van de raadsman van de hondenfokkerij, met de vraag voorzichtig te zijn in haar uitlatingen en standpunten die ze innam. Waarom zou iemand moeten zwijgen als dieren onrecht wordt aangedaan?

Deze week werd de dierenspeciaalzaak in Herzele, die als dierenliefhebber een actie laat lopen in hun speciaalzaak ten voordele van BLID, ook aangeschreven door de raadsman. Het verspreide pamflet dat de actie aankondigde is de integrale perstekst, die op 6 maart moest aantonen dat deze hondenfokkerij een pure broodfokkerij is. Een vrij late reactie van de tegenpartij, als men weet dat actie al werd aangekondigd half maart.

Als dreigement wordt er een strafklacht neergelegd bij de onderzoeksrechter tegen de dierenspeciaalzaak en BLID. Wat doen we verkeerd als we het opnemen voor de 225 sukkelaars, die afgescheiden zitten achter de muren van oude varkensstallen, waar niemand tot begin maart, zicht op had wat er met hen gebeurde. Ook proberen de hondenfokkerij en hun raadsman onze uitlatingen en publicaties via communicatiemiddelen, zoals internet en kranten, te verhinderen. We leven nog steeds in een land met vrije meningsuiting.

Ondanks deze intimidatie hebben we wel moeten vaststellen dat een raadsman via kranten en de tv kanalen, met een grijns op het gezicht, vooruitliep op het onderzoek en verkondigde dat er niks aan de hand was in de kwekerij, terwijl het onderzoek nog maar net was gestart. Ze vermomde de hele affaire, onder de vorm van een gefrustreerde werkneemster, die niet goed presteerde en niet tevreden was omdat ze geen verlof zou kunnen krijgen, terwijl er tussen de twee partijen wel een overeenkomst op papier staat van een besproken en goedgekeurde verlofovereenkomst. Het is dus duidelijk de hondenfokker probeert iedereen de mond te snoeren, ondanks de nalatigheden die we hebben kunnen aantonen, die tot wantoestanden leiden.

BLID met de steun van GAIA en Anti Broodfok, wachten het resultaat van het onderzoek gevoerd door de FOD Dierenwelzijn af en we blijven bij ons eerste standpunt: deze broodfokkerij moet dicht!