Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Dierenverenigingen binden Leefmilieuminister Crevits de bel aan Afdrukken E-mailadres

Aan dat wrede bestrijdingsbeleid moet paal en perk gesteld worden, legden de actievoerders uit. Zij willen dat de minister werk maakt van een diervriendelijk, preventief beleid: gericht op geboortenbeperking via sterilisatie en castratie van zwerf- én huiskatten.
De minister kreeg van de luidkeels miauwende gelaarsde katten chocoladekattentongen cadeau, als symbool voor de duizenden katten die in Vlaanderen jaarlijks door jagers met de kogel worden afgemaakt. Voor de katten, die het mikpunt van jagers zijn, is het vijf voor twaalf: voor 1 juli dit jaar moet de Vlaamse regering een nieuw jachtbesluit nemen.
Inmiddels verzamelden de dierenbeschermers al tienduizenden handtekeningen voor een verbod op de kattenjacht.

Bijna acht op tien Vlamingen gaan akkoord met een dergelijk verbod en, opmerkelijk, ook bijna 7 op 10 voorstanders van de jacht in het algemeen!
Actie ook voor diervriendelijk alternatief

Tientallen actievoerders van GAIA, Blauwe Wereldketen, Nationale Raad voor Dierenbescherming, Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming, BLID, Help Animals, Blauwe Kruis Oostende, Dieren in Gevaar/Animaux en Péril lichtten hun eisen toe: op katten jagen is uit den boze. Maar ook de bestrijding van katten met het geweer in het kader van zogenaamde populatieregulering moet uit het jachtbesluit, want dat komt eigenlijk op hetzelfde neer: het motief mag dan wel anders geformuleerd zijn, de middelen zijn dezelfde. De dierenorganisaties pleiten voor een diervriendelijk en doeltreffend alternatief om de overpopulatie van katten tegen te gaan: een preventief beleid gericht op sterilisatie en castratie van zwerf- en huiskatten. Daarvoor moet Vlaanderen de nodige middelen vrijmaken en moet er nauw samengewerkt worden met de federale, provinciale en lokale overheden.

Katten afschieten van jachtopenings- naar jachtvoorwaardenbesluit? NO WAY!

In het ontwerp van het nieuwe jachtopeningsbesluit komt de jacht op katten met het geweer niet meer voor, maar minister Crevits (en in haar kielzog de Vlaamse regering) verplaatste de bepaling over de kattenjacht integraal naar het jachtvoorwaardenbesluit. Maar dat zegt nog altijd dat katten mogen bestreden worden met het geweer en dat is voor de dierenverenigingen onaanvaardbaar: 'De bestrijding van verwilderde katten met het geweer mag enkel indien andere pijnloze diervriendelijke oplossingen om de verwilderde katten te vangen hebben gefaald, voor zover een afstand wordt gerespecteerd van minstens 200 meter van bewoonde woningen en voor zover in het voor het jachtterrein geldende wildbeheersplan kleinwild of in een beheersplan van een wildbeheerseenheid opgenomen is welke andere oplossingen en diervriendelijke middelen hiervoor gebruikt zijn of zullen worden. (...) De bijzondere veldwachters die geslaagd zijn voor een officieel jachtexamen mogen met het geweer de stand van verwilderde katten op het jachtterrein van hun aanstellers het hele jaar door reguleren voor het natuurbeheer.'

Rookgordijn

Een en ander oogt diervriendelijk maar het blijkt een rookgordijn. De praktijk komt hierop neer: volgens de officiële cijfers (geregistreerde gevallen) van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) werden 8346 katten door jagers en co het zwijgen opgelegd in 2005 en 7099 in 2006. Een deel werd afgeschoten na vangst. Onder de vele slachtoffers ongetwijfeld ook huiskatten, aangezien het onmogelijk is het onderscheid goed te maken tussen een huiskat en een zogenaamd verwilderde kat.
Bijna 8 Vlamingen op 10 pro verbod, bijna 7 op 10 jachtvoorstanders akkoord met verbod

Uit een opiniepeiling dat het onderzoeksbureau IPSOS tussen 18 en 28 januari 2008 in opdracht van GAIA uitvoerde bij 1.022 Belgen, representatief voor 8.650.000 Belgen van 15 jaar en ouder, blijkt dat 8 Belgen op 10 voorstander is van een verbod op de jacht op katten. 77 % van de Vlamingen gaat akkoord met een verbod. Opmerkelijk: van de voorstanders van de jacht gaat 67 % akkoord met een verbod.

Enquêteresultaten

    *
      84 % van de Belgen vindt de jacht op katten eerder of helemaal ontoelaatbaar (82 % Vlamingen, 86 % Brusselaars, 85 % Walen)
    * 80 % van de Belgen vindt dat de jacht op katten verboden moet worden (77 % Vlamingen, 81 % Brusselaars, 88 % Walen)
    * Ook 69 % van de voorstanders van jacht in het algemeen (incl. jagers) acht de jacht op katten ontoelaatbaar. 67 % van de voorstanders van de jacht staat achter een verbod
    * Slechts 13 % van de Belgen vindt de jacht op katten wel toelaatbaar (3 % helemaal) en slechts 15 % van de Belgen is tegen een verbod (6 % gaat helemaal niet akkoord)
    * Een meerderheid, 54 %, van de Belgen kant zich tegen de jacht in het algemeen (52 % Vlamingen, 49 % Brusselaars, 57 % Walen). 26 % verklaart zich voorstander.

Bron: GAIA