Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Inbeslaggenomen dieren zoeken nieuwe thuis Afdrukken E-mailadres

Op 29 mei wordt op bevel van de Dienst Dierenwelzijn en CITES van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een aantal dieren openbaar verkocht. Deze dieren werden eind april in Neerpelt in beslag genomen omwille van ernstige verwaarlozing. De Dienst Dierenwelzijn en BLID hopen dat de dieren een goede thuis zullen vinden, zeker daar de meesten nog erg jong zijn.

Het gaat om 8 paarden, 4 pony's, 1 ezel, 16 schapen en 4 geiten. Een groot deel is slechts een of enkele jaren oud en hebben dan ook nog een heel leven voor zich. De dieren worden openbaar verkocht op 29 mei. Alle geïnteresseerden kunnen een bod uitbrengen. Foto's en een korte beschrijving van de dieren, evenals de voorwaarden voor de verkoop, zijn te vinden op de website patrimoniumdiensten van de FOD Financiën. Alle dieren kunnen vooraf bezichtigd worden op de data en uren aangegeven op dezelfde website. De paarden en de ezel kunnen niet alleen bekeken worden op de data vermeld op de website van de Patrimoniumdiensten, maar permanent.

De dieren die nu verkocht worden, verblijven momenteel in opvangcentra. Ze werden eind april samen met zeven honden en een gans definitief in beslag genomen te Neerpelt nadat bij verschillende controles werd vastgesteld dat ze ondanks eerdere waarschuwingen niet de nodige verzorging kregen. Begin maart hadden de inspecteurs immers reeds maatregelen opgelegd aan de eigenaar nadat de dieren in zeer slechte omstandigheden werden aangetroffen. Er werd toen zelfs dode dieren gevonden.