Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID ROEPT SCHOLEN OP OM DIERENTUIN NIET BIJ UITSTAPPEN TE PLAATSEN Afdrukken E-mailadres

Dierenrechtenorganisatie BLID roept de scholen bij het begin van het nieuwe schooljaar op om dierentuinen en –parken niet op te nemen in hun schooluitstappen.

“Iedere school organiseert jaarlijks wel een uitstap naar een dierenpark of dierentuin in de loop van het schooljaar,” zegt Dirk Blanchart. “Dit gebeurt doorgaans als schooluitstap of als lestaak in het kader van de les biologie. Ik stel me de vraag hoe een school respect voor mens en dier kan bijbrengen aan een kind, als een school zijn leerlingen aanmoedigt om enthousiast te zijn over een bezoek aan opgesloten dieren.”


BLID meent dat zowel ouders als leerlingen vrij moeten kunnen kiezen of zij al dan niet deelnemen aan een schooluitstap naar een dierentuin. “Niet iedereen is voorstander van dierentuinen, waar dieren in grote getale van hun vrijheid beroofd worden en jaar in, jaar uit gevangen zitten. Sommige ouders en leerlingen zijn tegen het opsluiten van dieren. Het kan niet zijn dat leerlingen verplicht worden om mee te gaan naar dierentuinen of –parken, als dit niet strookt met hun persoonlijke waarden en overtuigingen. Een moslim leerling wordt toch ook niet verplicht om te bidden in de kerk, net zoals een katholieke leerling niet verplicht wordt om de koran te bestuderen? Het is nog absurder dat ouders, die tegen dierentuinen en -parken zijn, moeten betalen voor een dergelijk bezoek, omdat hun kind van de school uit verplicht is om mee te gaan,” meent Dirk Blanchart.


Een gevarieerde uitstappenplanning, met ruimte voor keuze, kan volgens BLID een oplossing zijn. “Leerlingen en ouders moeten zelf kunnen kiezen waaraan ze deelnemen en waaraan niet, en waarvoor ze bereid zijn te betalen. Het is de taak van de scholen om een keuze te voorzien,” besluit Dirk Blanchart.