4 oktober is Werelddierendag Afdrukken

Op het internationaal congres voor dierenbescherming in Wenen werd in 1929 4 oktober uitgeroepen tot Werelddierendag. België doet officieel mee aan de viering van Werelddierendag sinds 1988. De datum werd gekozen omdat 4 oktober de feestdag is van de heilige Sint-Franciscus van Assisi, de patroonheilige van de dieren. Volgens de legende kon Sint-Franciscus met de dieren spreken en was hij een grote dierenvriend.

In veel scholen mogen kinderen op 4 oktober een huisdier meebrengen naar de klas. Ook worden voordrachten gehouden door een dierenarts. Maar het allerbelangrijkste zou zijn dat de scholen een bezoek brengen aan de asielen zelf. Het zijn de woorden van de Heer, ”Laat de kleintjes tot mij komen, want hen behoort het rijk der Hemelen toe” en volgens mij komen de groten dan ook vanzelf, denkt Dirk Blanchart voorzitter van BLID.

Vele asielen krijgen weinig aandacht, op enkele uitschieters na. Bij veel bestuurders van asielen komt het water tot aan de lippen. Honden blijven lang in het asiel zitten, de kosten lopen en ten einde raad moeten nog teveel honden euthanasie ondergaan. “We hebben er allemaal veel belang bij dat asielen een goede werking kunnen hebben, zodat wij dierenverwaarlozing in Vlaanderen en daarbuiten kunnen blijven aanpakken en dieren tijdelijk een onderdak kunnen bieden,” vindt BLID – voorzitter Dirk Blanchart.

Daartegenover vinden we dat sommige dierenasielen meer inspanningen zouden kunnen leveren. Op 4 oktober zouden ze hun oudere honden, die weinig kans maken op een adoptant, gratis toe kunnen vertrouwen aan een bejaarde die wat gezelschap zoekt. Op deze manier komt er plaats vrij in het asiel, is er een hond gered en een bejaarde persoon gelukkig. Op gewone zondagen kunnen ze het voorbeeld volgen van dierenwinkels die hun deuren openzetten voor het publiek en zo extra volk trekken.