Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Mishandeling van een stier te Moortsele Afdrukken E-mailadres

Op een weide te Moortsele verblijft wellicht een mishandelde stier. Dit kunnen we vermoeden als we de vier poten van het dier zien.
seb_fotos_1_01_2
Aan elke poot vertoont het dier snijwonden en dit zou wel eens van een koord kunnen zijn. De linker voorpoot blijkt ons nog het ernstigste verwond. Met een koord bindt men de voor- of achterpoten van een dier tezamen, om zo te verhinderen dat het zou uitbreken of om het op die manier gemakkelijk te kunnen pakken.

stier_moortsele_01
De verwondingen aan de poten blijken ons toch ernstig genoeg, om te oordelen dat het dier er een hele tijd moet hebben mee aangelopen.
We hebben het FAVV Oost - Vlaanderen om een controle gevraagd en we hopen snel een bevestiging van ons vermoeden. Het samen binden van poten is verboden, men kan er een dier pijn mee veroorzaken en men beperkt het van zijn vrijheid.
We vragen dat het dier onder toezicht van het FAVV verzorging zal krijgen van een dierenarts en dat de eigenaar verbaliseert wordt.

Update 16-06-2010

Vandaag heeft BLID duidelijkheid gekregen betreffende de stier met verwondingen aan de poten.

Het zou namelijk om een ongeluk gaan. De stier zou enkele weken terug zijn uitgebroken en in een beek beland. Dit konden we vandaag vernemen van een persoon die bevriend is met de landbouwer, en die meegeholpen heeft om de stier terug op het droge te krijgen. De verwondingen aan de poten blijkt te zijn ontstaan door het water in de beek. Wellicht hebben bepaalde detergenten brandwonden veroorzaakt aan de poten, vandaar het vreselijke zicht dat doet blijken op mishandeling. De stier wordt dagelijks verzorgd door de landbouwer en ook door de universiteit dierengeneeskunde te Gent.

Uit het verleden weten we dat runderen al eens worden gebonden aan de poten of dat er een zware blok rond de nek wordt gehangen en dit om het uitbreken te vermijden. We hebben al eens een rund aangetroffen met een afgestorven hoef, vandaar ook onze hevige reactie op deze situatie. We zijn van oordeel, indien een weide goed is afgesloten dat, er weinig kans bestaat dat de dieren kunnen uitbreken. Het samenbinden van poten en andere attributen rond de nek hangen van een dier is verboden, men beperkt de bewegingsvrijheid.

We kunnen begrijpen dat de landbouwer niet gelukkig is met de hele situatie. En dat we met sommige categorieën van dierenhouders niet meer in discussie gaan, heeft te maken met de agressie die ze opwekken naar onze medewerkers toe. Maar we hebben het recht onze werking kenbaar te maken via ons medium en de burgers er attent op te maken wat voor praktijken er allemaal kunnen worden verricht op dieren, met pijn tot gevolg.

We zijn tevreden dat ons de juiste oorzaak is gemeld en hopen dat alles goed komt met de stier.