Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID wil nultolerantie voor veehandelaars op veemarkt Sint-Lievens-Houtem Afdrukken E-mailadres
Met enkele waarnemers zal BLID, op 11 en 12 november,  terug aanwezig zijn op de veemarkt van Sint-Lievens-Houtem. ‘Het is een jaarlijkse traditie dat we waken over het welzijn van de dieren, dat 2 dagen verblijven op onze thuisbasis’ zegt BLID – voorzitter Dirk Blanchart.

De veemarkt is al een heel stuk beter geworden dan 20 jaar terug. Via een wetgeving voor veemarkten, dienen dieren die langer dan 24 uur staan aangebonden, onder tenten te worden ondergebracht. Onder het waakzame oog van dierenactivisten, dierenartsen en politie, is het geklop met stokken op de dieren, voor het merendeel achterwege gebleven. Sommige handelaars dienen de laatste jaren een protocolakkoord te ondertekenen, voor dat ze op de markt mogen komen. Ook het nieuwe aanbindsysteem dat de laatste jaren wordt gebruikt, moet meedragen tot het dierenwelzijn. Zelf onder het gemeentepersoneel zitten mensen met oog voor dierenwelzijn, en van daaruit krijgen wij ook de nodige informatie, iets wat we zeker positief vinden, want ook zij hebben recht op hun mening. Het is niet omdat je bij de gemeente werkt, dat je moet laten begaan.

Toch blijft de aanwezigheid van actiegroepen voor dierenwelzijn nodig op een veemarkt zoals in Sint-Lievens-Houtem. ‘Men zegt als de drank is in de man, zit de wijsheid in de kan’, en dat is zo weet Dirk Blanchart. Teveel drankgebruik bij sommige handelaars, zorgt ervoor dat er op 12 november, nog wel eens brutaal durft te worden omgegaan met de dieren. Sommige dieren staan de laatste uren van de veemarkt zelfs onbewaakt, omdat de handelaars druk aan het verkopen zijn, in de een of andere kroeg. Vorig jaar werd er door medewerkers van BLID een paard aangetroffen, met ernstige verwondingen aan het hoofd, terwijl de handelaar op kroegbezoek was. Daarom pleiten we eigenlijk voor een nultolerantie bij de handelaars. Ze hebben een verantwoordelijkheid op de markt, de dieren waar ze mee omgaan, de veiligheid voor het publiek en natuurlijk moeten ze allemaal nog met een trailer of vrachtwagen de baan op.

We weten dat een alcoholcontrole niet evident is op een evenement als Sint-Lievens-Houtem. Maar we weten dat er zeker handelaars zijn, waarbij er een oogje wordt dichtgeknepen bij de politie en dat ze probleemloos, met alcohol in het lijf kunnen wegrijden. Ergens misschien normaal, want iedereen ziet de handelaars graag komen voor de traditie, maar hoe vlugger ze terug weg zijn ,hoe beter!