Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Ernstige verwaarlozing van schapen te Aspelare Afdrukken E-mailadres

Op een weide in een veldweg  gelegen aan de Plekkerstraat – Zuurstraat  te Aspelare, heeft BLID zondagnamiddag een ernstige verwaarlozing van schapen ontdekt, na een melding van wandelaars. De weide ligt afgelegen en is zowaar een ideale plaats, om dieren aan hun lot over te laten. Op het ogenblik van onze aankomst troffen we twee dode schapen aan op de weide en één stervend dier. De schapen die we hebben betast, zijn allen graat mager, als je onder de vacht voelt, voel je gewoon een skelet. Een tiental dieren waren uitgebroken, om op andere weiden te kunnen grazen.

 

DSC_2641

Enkele dieren zijn ook niet geoormerkt en lopen dus illegaal op de weide. In een onuitgemeste stal op de weide ontdekten we nog eens drie dode dieren, aan de geur vast te stellen, moeten de dieren er al enkele dagen liggen. Ook waren er twee touwen bevestig aan het plafond, dat kan wijzen op een (illegale)slachtplaats.
Een toevallig voorbijganger tijdens onze aanwezigheid, kon ons nog vertellen, dat er de laatste twee maand, zeker al vijftien schapen de dood vonden op de weide. Ook kon hij ons de eigenaar aanwijzen, het zou gaan om een landbouwer, uit Voorde woonachtig op de Brakelsesteenweg en hij zou al gekend zijn bij het gerecht van vroegere dierenverwaarlozingen.

DSC_2655

De politie van Ninove deed de eerste vaststellingen en vorderde ook een dierenarts. Op vraag van de dierenarts, hebben medewerkers van BLID zondagavond nog hooi aangevoerd. De dieren storten zich massaal op de voeding. Het is schreiend als men deze situatie ziet, het is ook een schande voor de schapensector en we hopen dat er hard zal worden opgetreden tegen de eigenaar, levensslang verbod nog dieren te houden, als het van BLID afhangt. Ook de dierenarts was niet mals voor de eigenaar en sprak schande. BLID waarschuwde ook het FAVV, en wil dat de dieren van de weide worden gehaald.

DSC_2661

Onder voorbehoud, wil BLID alvast een oproep doen, naar mensen met kennis van schapen, die een zwak dier willen verzorgen, zich zouden willen melden. We zijn van oordeel dat de verzwakte lammeren, geen euthanasie moeten krijgen. Deze dieren moeten dringend apart behandeld, verzorgd en gevoederd worden en dan is de kans groot dat ze herstellen. Dit zal ook onze vraag zijn aan de overheid, die uiteindelijk beslist wat er met de schapen gebeurd.