BLID vraagt Natuurpunt het dierenwelzijn na te leven Afdrukken

De laatste dagen krijgen we nogal wat klachten, betreffende de dieren die natuurpunt beheert. Natuurpunt maakt gebruik van Schotse Galloway en Aberdeen-Angus runderen, voor het beheer van hun natuurgebieden.

DSC_287

 

De klachten die we kregen zijn echter niet min, de dieren worden aan hun lot overgelaten en moeten achter hun eten blijven zoeken tijdens de winter. De eerste meldingen kregen we uit het Limburgse Dilsen - Stokkem en het natuurgebied Wellemeersen in het Oost - Vlaamse Erembodegem. In Dilsen - Stokkem zouden er zelfs paarden aanwezig zijn.

Erembodegem zijn we zelf gaan bezoeken, zegt BLID - voorzitter Dirk Blanchart. Drie runderen ploeterden door het overstromingsgebied van de Dender, bijvoeder was er niet aanwezig. We zagen zelfs nog de sporen van de overstroming van de Dender, van twee weken terug. Dit wil zeggen dat de runderen twee weken, in het water hebben gestaan en uiteraard zonder voeding.

Volgens de wetgeving, moeten dieren worden bijgevoederd tijdens de winter en moeten ze ook over een droge ligplaats kunnen beschikken. Dit vonden we echter niet bij de dieren die we zijn gaan bezoeken in Erembodegem.

We vragen dat Natuurpunt de wetgeving voor dierenwelzijn naleeft. Ze moeten de dieren in hun beheer, het noodzakelijke eten te bezorgen. Zo niet, zal BLID verdere stappen ondernemen en deze toestanden hogerhand laten aanpakken.

Update 07-12-2010 16.40

Deze namiddag is er contact geweest tussen Natuurpunt en BLID. Uit deze bespreking is duidelijk geworden dat Natuurpunt, er in de toekomst wil voor gaan een beter uitgestippeld beleid te willen voeren voor hun dieren. Er is aan Natuurpunt gevraagd, ons een voorstel te bezorgen in het welzijn van de dieren.

Onze stelling is om vanaf een bepaalde periode, dieren die grazen in overstromingsgebied , tijdig uit het gebied te verwijderen. De drie runderen in het natuurgebied de Wellemeersen, zijn dieren die niet konden worden gevangen. Doch hebben wij aan Natuurpunt gevraagd, een voorraad bijvoeder naar de dieren te brengen. Liefst een hooiruif, omdat het hooi dan niet in contact komt met de grond en het geen water kan opnemen, zodat de voeding eetbaar blijft.

Natuurpunt stelt voor om BLID in de toekomst te betrekken, bij hun beleid rond dierenwelzijn. Inmiddels is het ons ook bekent dat het gebied in Dilsen – Stokkem niet toebehoord aan Natuurpunt, maar aan het Limburgs Landschap. Ook hen willen we op hun verantwoordelijkheid wijzen.