Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Doorlopende opdracht Afdrukken E-mailadres

BLID vzw is een niet gesubsidieerde vzw. Wij krijgen op geen enkele wijze overheidsgelden, en zijn dus aangewezen op leden, sponsors en schenkingen.

De media staat vol van dieren die in onze maatschappij verwaarloosd worden en het slachtoffer worden van onmensen.

Vaak wordt er niet naar de stem van de dieren geluisterd en daarom spreekt BLID voor de dieren. Dankzij BLID worden dieren voor een groot deel beschermd tegen het winstbejag en het plezier van de mensen alsook tegen verwaarlozing. Bij dit alles is ook onze overheid schuldig want het dier wordt slechts gezien als een product en handelswaar, maar niet als een levend wezen met emotie en gevoel.

BLID vind dat dieren rechten hebben. Daarom zijn we heel actief op het terrein. En treden we op tegen dierenverwaarlozing op een geweldloze manier!

Help ons om alle dieren een STEM te geven. Dieren hebben ONZE en UW STEUN nodig!

U kunt ook een doorlopende opdracht geven aan uw bankinstelling. Waardoor u maandelijks een kleine bijdrage levert aan onze organisatie, en zo ons maandelijks voorziet van financiële middelen om de dieren te helpen en hen een STEM geven!

Download formulier doorlopende opdracht